fbpx

1) Nastavení proudu chladného vzduchu

Nedovolte, aby proud vzduchu zasahoval přímo vaše tělo. Pro zmírnění volte správné umístění klimatizace, popřípadě typ klimatizace se senzorem 3D nebo systémem Wind Free.

2) Kdy zapnout klimatizaci

  • V momentě kdy se začne zvyšovat okolní teplota, zapněte jednotku. Při neustálém zapínání a vypínání jednotky dochází k neúměrně zvýšené spotřebě.
  • Např. odcházíte z domu ráno a klimatizace je vypnutá. Po návratu je okolní teplota 29°C a po zapnutí jednotka ochlazuje nejen vzduch v místnosti ale i okolní stěny a naakumulovaný nábytek, stěny a vše co má momentálně v místnosti 29°C. Tím dochází k tomu, že chladící jednotka pojede v režimu 100% výkonu několik hodin, než vše dochladí na požadovanou hodnotu, např. 23°C a při tom spotřebuje o 50%více energie, než kdyby chladila celý den na 15% výkonu. Nikdy nesnižujte rozdíl požadované teploty více než 2°C

3) Pozor na teplotní šok

Pokud se pohybujete během dne v klimatizovaném prostředí, dbejte na to, aby rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou byl maximálně 5 – 8° C, tak snížíte pravděpodobnost teplotního šoku a tím i rizika onemocnění.

4) Problém s vysoušením

Vzduch, který proudí v klimatizačním zařízení, velmi vysušuje sliznice i kůži. Spolu s UV zářením může docházet k poškození pokožky, což se projeví svěděním až vyrážkou. Ti, co trpí onemocněním dýchacích cest, by se také měli mít na pozoru, vysušení sliznic dýchacích cest vede ke zhoršení jejich zdravotního stavu.

5) Plísně a mikroby

Klimatizační jednotky jsou vybaveny soustavou filtrů, které mají ochlazený vzduch těchto negativních činitelů zbavit. Problémem nastává ve chvíli, kdy se filtry po zhruba 2-3 týdnech intenzivního používání klimatizace zanesou a neplní správně svou funkci.

Další články

2020-04-24T12:42:54+02:00
Přejít nahoru