Na co je třeba při instalaci myslet:

 • Odvod kondenzátu, který musí být vyveden z každé vnitřní jednotky samospádem. Nástěnná jednotka lze rozšířit o čerpadlo pro odvod kondenzátu
 • Napájení pro venkovní jednotku
 • Vhodné umístění jednotek
 • Zvolení systému (např. Split, Multisplit, VZT .)
 • Zvolení typu klimatizace (např. nástěnná, kazetová nebo kanálová)
 • Projektová dokumentace

Nejčastější důvody nasazení:

 • Komfort na pracovišti (restauraci, tak v kuchyni)
 • Sníží riziko úrazu vašeho personálu
 • Možnost přisávání čerstvého vzduchu
 • Zvýší efektivitu, spokojenost a výkon vašeho personálu (kuchyně, recepce)
 • Prodlouží dobu pobytu / útraty vašich hostů
 • Váš podnik se stane útočištěm pro turisty v parných dnech

Nejnovější realizace

Další realizace