fbpx
Tepelná čerpadla| Klimaland.cz2019-10-24T21:16:55+02:00

Princip tepelného čerpadla vzduch-voda(vzduch) spočívá v získání energie z okolního vzduchu. Tepelná energie se čerpá z okolního vzduchu v blízkosti objektu. Tato získaná energie se dále využívá k vytápění objektu (podlahové topení / radiátory), k ohřevu spotřební vody ev. k ohřevu vzduchu. Dalšími variantami jsou tepelná čerpadla země-voda(vzduch), kdy se energie získává ze země a využívá opět k topení, ohřevu vody či vzduchu v domě.

Účinnost

Hlavním důvodem pořízení je kromě ekologických aspektů i nesporná efektivita tohoto řešení v porovnání s konvenčními způsoby vytápění. Tepelné čerpadlo dokáže v letních měsících vyrábět i šestinásobek svého příkonu (COP). Jinými slovy řečeno: v létě při odběru 1 kilowaty vyrobí tepelné čerpadlo 6 kilowatů tepelné energie. V zimním období je tento výkon v průměru okolo tří až čtyř kilowatů tepelné energie s každé odebrané kilowaty ze sítě.

Výhody tepelného čerpadla

V dnešní době dokáže každé tepelné čerpadlo přepínat tok energie mezi vytápěním objektu a ohřevu teplé užitkové vody pomocí trojcestného ventilu. Pro ohřev se používají bojlery se speciálním výměníkem zabudovaným uvnitř nádoby, díky které je přenos energie natolik rychlý, že nedochází k výraznému poklesu tepla v bojleru ani při napuštění plné vany teplou vodou. Pro porovnání: když se ohřívá teplá užitková voda obyčejnou elektro patronou ve standardním 300 litrů objemném bojleru, trvá tento ohřev i několik hodin oproti bojleru s výměníkem pro tepelné čerpadlo, kdy tento ohřev stejného objemu trvá cca půl hodiny.

Díky stále novým technologiím lze nyní tyto zařízení provozovat i při velmi nízkých venkovních teplotách (některá tepelná čerpadla mají garantovaný operační provoz až do venkovní teploty -28 °C). Nastavení většiny TČ lze realizovat také vzdáleně přes mobilní aplikace výrobců.

Postup výběru tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla je vhodné pozvat odborníka, který určí samotný výkon potřebný k vytápění objektu, popřípadě navrhne i potřebný objem zásoby teplé užitkové vody podle počtu užívajících. Dále odborník navrhne umístění venkovní jednotky, její propojení s vnitřní jednotkou a napojení na topný systém.

Jak už jsme se výše zmínili, tepelná čerpadla typu vzduch/voda jsou pro naše zeměpisné podmínky u nás nejrozšířenější. Jejich nespornou výhodou je jejich nižší pořizovací cena a nejméně náročná instalace v porovnání s ostatními tepelnými čerpadly.

Návratnost investice

Návratnost investice do tepelného čerpadla je ovlivněna jednak cenou samotného TČ, která se odvíjí od jeho výkonu (3,5 – 16 Kw) – včetně ceny instalace se můžeme bavit o 100-250 tisících Kč, provozními náklady (cca 2000,- Kč ročně na údržbu) a tzv. COP faktoru (poměru mezi příkonem a výkonem TČ).

Při COP faktoru =3 a současných ročních nákladech na vytápění elektřinou = 90.000,- Kč, vychází roční náklady na vytápění s TČ na cca 30.000,- Kč a tedy návratnosti investice v úrovni cca 3,5 let. 

Nejnovější realizace

Další realizace
Přejít nahoru